Cayetana Guillén Cuervo

Trabajos donde ha participado este/a artista o personalidad

#PuertasAbiertas

 

En aquest treball he realitzat tots els continguts audiovisuals que estan presents en tot l’espectacle. París està immersa en el caos. Diverses bombes han esclatat i han provocat desenes de morts. La ciutat està encerclada. Els carrers tallats. El transport públic no funciona. Enfront al col·lapse,…

 

Videos donde ha trabajado este/a artista o personalidad